OPOSICIONS 2021 modificació calendari previst

Calendari

  • Presentació sol·licituds: del 8 de febrer a l’1 de març de 2021
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 d’abril de 2021
  • Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d’abril de 2021
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: finals de maig de 2021
  • Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)
  • Acte de presentació: 19 de juny de 2021
  • Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021
  • Fase de pràctiques: curs 2022-2023.
  • Nomenament funcionaris de carrera: 1 de setembre 2023.