oposicións per a l’accés a la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI)

Al mes de setembre es publicarà a la web els llocs, espais i aules on es faran les proves .Cada una de les persones participants tindrà una aula adjudicada. En tots els accessos hi haurà un punt d’informació i una aula d’incidències.

Pel que fa a les mares lactants que precisin alletar als seus nadons ho hauran de comunicar el mateix dia de la prova.