oposicions Tècnic/a especialista – educació infantil

Primera prova del procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 Tècnic/a especialista en educació infantil

Procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació.

Lloc i data de la prova: Barcelona, 18 de setembre de 2021

Hora de presentació: 8.15 hores

Consulta l’aula que tens assignada per fer la prova

En aquests documents pots consultar per ordre alfabètic per cognoms, l’edifici assignat i l’aula que et correspon (en el primer), i les agrupacions de persones de cada aula (en el segon).

Descarrega’t les indicacions per arribar al lloc de la prova

En aquest document trobaràs la ubicació de les aules en els edificis i totes les indicacions per arribar al lloc de la prova.

Informa’t de com es desenvoluparà la prova

Llegeix atentament les instruccions generals i la mesures de prevenció del Procicat que cal tenir en compte per al bon desenvolupament de la prova.

Declaració responsable covid-19 per poder accedir a la prova (REQUISIT OBLIGATORI)

Prepara la declaració responsable sobre mesures de seguretat en el context de la covid-19 que hauràs de presentar emplenada per poder accedir a la prova.

Presenta, mitjançant petició genèrica, la declaració responsable de no assistència a la prova a causa de part o de covid-19

Si no pots assistir a la prova a causa de part o de covid-19, hauràs de fer una petició genèrica i adjuntar-hi la declaració responsable que correspongui, segons el motiu, i la justificació documental.