OPOSITORS 2020: PRESENTACIÓ DOCUMENTACIO

La presentació i per part de les persones seleccionades segons la resolució que va ser publicada al DOGC, us comunico que el departament va donar instruccions per tal que els Serveis Territorials puguin atendre també sense cita prèvia, únicament per la presentació de la documentació requerida en la convocatòria, així com també als Serveis Centrals.

Es recomana no obstant, que totes les persones que, amb previsió, ja disposaven de cita prèvia dins el termini de presentació de documentació, que finalitza el dia 17 de maig, la presentin en la data concertada per tal d’evitar cues o acumulació de persones en els recintes d’entrada de les unitats administratives doncs s’han de mantenir escrupolosament les mesures de seguretat i higiene adoptades amb motiu de la pandèmia. Aprofito per informar-vos que no es modificarà la locució telefònica informativa, segons ens va informar la unitat responsable, per evitar confusions amb la resta de públic que s’adreça al Departament.