Opositors 2021 Enunciats dels supòsits pràctics realitzats (2a prova, part A)