ORDRE ACTUACIÓ PERSONES ASPIRANTS EN OPOSICIONS 2024

RESOLUCIÓ PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2024.

El dia 27 de febrer de 2024, a les 10.00 hores, a la seu del Districte Administratiu, c. del Foc, 57, Edifici A, 08038 Barcelona, s’ha celebrat en sessió pública el sorteig de la lletra per determinar l’ordre d’actuació esmentat.

El resultat d’aquest sorteig ha estat la lletra “U”.

Determinar que l’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l’any 2024 s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “U”.

Feu un comentari