PARTICIPACIÓ CONCURS MÈRITS COMUNITAT VALENCIANA

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Per a agilitar la tramitació d’aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera:

1r Certificat de l’experiència docent prestada en centres educatius:

a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d’estabilització a través d’OVIDOC que estarà disponible al llarg de la setmana del 12-16 de setembre.

b) També es podrà justificar l’experiència docent, sol·licitant un Full de Serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s’hagi prestat serveis.

Tràmit “Z” sol·licitud general dirigit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el qual s’adjunte el següent formulari Eemplenat  al costat del justificant de l’abonament de la taxa corresponent.

2n Certificat de la fase d’oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s’opta, a partir de l’any 2012 

S’haurà de sol·licitar a través d’un tràmit “Z” sol·licitud general remetent còpia del justificant del tràmit al correu electrònic “seleccion_edu@gva.es“.

El certificat es remetrà a la persona interessada a través del correu electrònic que facilite en la sol·licitud.

Feu un comentari