PARTICIPACIÓ VOLUNTARIA COM MEMBRE D’UN TRIBUNAL

Els funcionaris o funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació

Presenta la sol·licitud del 6 de setembre al 3 d’octubre

Sol·licitud de participació

Feu un comentari