PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALIZAT ESTIU