PERSONAL LABORAL: PUBLICAT RELACIÓ PERSONES QUE HAN SUPERAT PROCÉS ESTABILITZACIÓ