Pla d’educació digital de Catalunya

 

¡¡¡ Compte enrere ¡¡¡

 

El Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023 fixa entre els seus 🎯 objectius principals el d'”Augmentar gradualment l’índex de professorat que acredita la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI”.

Aquest objectiu s’haurà d’acomplir al curs 2022-2023.

La competència docent és un dels factors més determinants en la qualitat de l’acció educativa. En la seva pràctica diària, el professorat ha de desenvolupar la competència digital docent de manera integral.

Per fer front a aquesta necessitat el Departament d’Educació porta a terme un seguit d’actuacions amb la finalitat d’assegurar la competència digital tant dels docents en actiu com dels docents de nova incorporació.

 

CURSOS COMPETENCIA DIGITAL

canva