Plantilles del personal docent dels centres i serveis educatius i forma d’ocupació

Aquest fitxer conté la informació sobre les plantilles dels centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, publicades al DOGC per al curs escolar a què fa referencia, així com la forma d’ocupació del personal Docent.

Última actualització1 de febrer de 2024

Dades proveïdes perDepartament d’Educació Excel descarregat per David de las Heras

Descarregar excel on podeu filtrar per servei territorrial, centres, especialitats, tipologia del centre i la forma de provision places: definitives, provisionels interins.

Us pot servir per poder una visió més global per fer les adjudicacions. us recordo que la proposta de continuïtat passa per davant de la fase elecció

Feu un comentari