Previsió de calendari del Concurs General Trasllats.

Previsió de calendari de la resta de dates del Concurs General de Trasllats.

  • Llista de participants amb puntuació: última setmana de gener-primera de febrer.
  • Publicació resolució provisional: primers març secundària i inspecció; mitjan març mestres.
  • Publicació resolució definitiva: primera quinzena maig secundària i inspecció; segona quinzena maig mestres.