Processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400) personal laboral no docents

Sistemes d’adjudicació de llocs de treball

Nova informació (02.12.2022)

Previsió

Tal com estableix el document Sistemes d’adjudicació de llocs de treball dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400), s’informa que, a partir del dia 5 de desembre de 2022, es publicarà:

  • La relació de llocs de treball que s’ofereixen en relació amb el sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball, a les persones que consten en els Annexos 2.a i 2.b per a cadascun dels processos selectius que conformen les convocatòries amb núm. de registre 300 (personal funcionari) i núm. de registre 400 (personal laboral).
  • PREVISIO:

Acte públic adkudicació distribuit per cossos i categories entre el 7 i 17 desembre

Publicació DOGC 20 desembre de 2022

Feu un comentari