PROCESSOS EXTRAORDINARIS D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES DOCENTS

Què has de saber?

Què és un procés d’estabilització?

L’estabilització és un procés excepcional que es convoca amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

El Departament d’Educació convocarà els processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents, abans del 31 de desembre de 2022, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública de l’Acord GOV/105/2022, de 24 de maig.

Què és un procés ordinari?

És un procés vinculat a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., produïdes l’any anterior.

Quan es publicaran les convocatòries d’estabilització?

Està previst que el primer procés d’estabilització sigui el concurs de mèrits excepcional i es publiqui el setembre de 2022.

Les altres convocatòries es publicaran abans del 31 de desembre de 2022.

Com puc obtenir la identificació digital?

Per participar-hi necessites tenir una identificació digital, per exemple, el DNI electrònic o l’idCAT, ja que les sol·licituds d’inscripció es faran només de manera telemàtica.

Si encara no en tens cap, pots consultar el web Certificats i identificació digital per saber com pots obtenir-ne una.

Com puc anar preparant la documentació? He d’actualitzar l’expedient electrònic?

La sol·licitud d’inscripció serà telemàtica i et permetrà adjuntar tota la documentació que vulguis que se’t valori com a mèrit.

Si treballes o has treballat al Departament d’Educació les teves dades personals, laborals i acadèmiques s’obtindran directament del teu expedient electrònic del Departament i, per tant, no les hauràs de justificar ni certificar a la sol·licitud de participació.

  • Si no tens expedient electrònic: digitalitza tots els documents per tenir-los disponibles en el teu dispositiu i poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  • Si actualment no tens accés a l’expedient electrònic: com que has treballat al Departament d’Educació, les teves dades es carregaran automàticament en el moment de fer la sol·licitud. En fer-la, si trobes a faltar alguna informació que vols que se’t valori com a mèrit, hauràs de digitalitzar els documents per tenir-los disponibles en el teu dispositiu i adjuntar-los.
  • Si tens accés al teu expedient electrònic: revisa les teves dades personals, laborals i acadèmiques. En el moment de fer la sol·licitud, si hi ha dades que no consten i vols que se’t valorin com a mèrit, hauràs de digitalitzar els documents corresponents per tenir-los disponibles en el teu dispositiu i adjuntar-los.

Recorda que en el moment de fer la sol·licitud es carregaran automàticament les dades que consten al teu expedient electrònic. Si a l’hora de fer-la trobes a faltar alguna informació que vols que se’t valori com a mèrit, no t’amoïnis, la podràs incorporar a l’espai que trobaràs habilitat al formulari de la sol·licitud d’inscripció.

He superat la fase d’oposició en una convocatòria anterior. Com ho puc acreditar?

Si has superat la fase d’oposició de la mateixa especialitat en procediments selectius docents convocats pel Departament d’Educació, no has de demanar cap certificat. Aquesta informació ja consta a la base de dades del Departament i es carregarà automàticament a la sol·licitud d’inscripció.

Si has superat la fase d’oposició de la mateixa especialitat en procediments selectius docents convocats per altres administracions educatives, has de demanar la certificació d’haver superat la fase d’oposició en què consti el cos, l’especialitat i l’any, expedida per l’Administració educativa convocant, tenir-la disponible al teu dispositiu i adjuntar-la en el moment de fer la sol·licitud d’inscripció.

En quins processos puc participar?

Pots participar en tots els processos selectius sempre que compleixis els requisits generals i específics, treballis a l’Administració Pública o no.

Et pots presentar a tots els processos que consideris, tant si són d’estabilització com ordinaris, i la participació en un procés selectiu no exclou que puguis presentar-te de manera simultània o consecutiva a la resta de processos.

Feu un comentari