Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents:

Concurs de mèrits excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.504 places,

GRUP PLACES

A1 6.814

A2 5.690

Concurs excepcional de mèrits. Personal funcionari
SubgrupCosPlaces
A2Mestres5.683
A1Professors d’ensenyament secundari6.615
A1Professors d’escoles oficials d’idiomes122
A1Professors d’arts plàstiques i disseny77
A2Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny7
Total 12.504

Concurs oposició excepcional, amb 14.593 places.

GRUP PLACES

A1 9.172

A2 5.421

El Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, regula aquests dos procediments extraordinaris.

Més endavant hi haurà també una convocatòria que seguirà el procediment ordinari:

  • un concurs oposició, amb 2.174 places.
Concurs oposició excepcional. Personal funcionari
SubgrupCosPlaces
LliureReservades a persones amb discapacitatTotal
A2Mestres4.8585555.413
A1Professors d’ensenyament secundari8.2527839.035
A1Professors d’escoles oficials d’idiomes671077
A1Professors d’arts plàstiques i disseny53760
A2Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny718
Total   

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer regula aquest procediment ordinari.

properes-convocatories

CURSOS FORMACIÓ I OPOSICIONS MES MAIG

Feu un comentari