ITINERARIS ARTÍSTICS AUTOPLANIFICATS – 1

ITINERARIS ARTÍSTICS AUTOPLANIFICATS – 1

122.00

Cursos de 30 hores modalitat online

PREU: 30% DE DESCOMPTE AFILIATS

Reconeguts pel Departament d’educació (perfil plàstica, mèrits, estadis, cobro juliol):

INICI DEL CURS:

 

 

 

Descripció

Itineraris Artístics Autoplanificats ODS 1
Curs telemàtic (en línia, asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària (30 hores)
Persones destinatàries
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Cicles Formatius
Comunitat educativa de centres en transformació: personal docent i no docent.
Altres: totes les persones relacionades amb l’educació de/a través de les arts.
Requisits de certificació
Per superar el curs, cal haver fet satisfactòriament les tasques de 5 de les 12 càpsules proposades
(com a mínim) i haver fet el projecte final. Aquest projecte final de transferència a l’aula és obligatori
per a tothom i es vetllarà perquè esdevingui un recull globalitzador dels coneixements apresos i
respongui a problemes socialment rellevants (STEAM i ODS).
Descripció
Els Itineraris Artístics Autoplanificats ODS són un model de formació autogestionada que apodera al
professorat a dissenyar els recorreguts de formació a partir de la selecció de les càpsules formatives
que més s’adapten a les seves necessitats. D’aquesta manera, cadascun dels itineraris resultants serà
diferent i més personalitzat als interessos de cadascú en funció de les càpsules que hagi escollit.
En aquest curs es pretén aprofundir en el coneixement dels continguts clau de l’àmbit artístic i en les
metodologies STEAM basades en les arts i fent èmfasi en la resolució de problemes socialment
rellevants en el treball transdisciplinar, internivell i globalitzador dels coneixements a través del fil
conductor de l’àmbit artístic i els ODS.
El curs Itineraris Artístics Autoplanificats ODS comparteix els objectius de la resta de cursos
d’itineraris Artístics Autoplanificats però n’afegeix un d’específic consistent en buscar els nexes de
connexió dels ensenyaments artístics amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). El
curs es proposa proporcionar recursos pràctics i aplicables a l’aula vers el desenvolupament mundial
sostenible: eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, posar fre al canvi climàtic,
treball de la salut i el benestar, vetllar per les energies netes, l’acció climàtica i el consum
responsable, entre altres.
Els cursos dels Itineraris Artístics Autoplanificats no són consecutius sinó que són complementaris.
Per tant, es pot seguir l'ordre que es desitgi en funció dels interessos personals.
Càpsules
Gènere i xarxes; L'art pot canviar el clima; Art mòbil; Ànima mundi; CREARtures; ExpressART el
problema; Representació Matàrtica; Cartografies insostenibles; Musicomàtics; reMIRADES; De què es
queixen els artistes; Artmosferes sensorials; Projecte final.

Objectius

1. Consolidar un model d'ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial i
globalitzador dels ensenyaments artístics.
2. Aproximar al professorat i a l’aula les manifestacions artístiques i culturals, els artistes i la seva
obra.
3. Donar pautes i recursos per al coneixement dels mètodes d’exploració, anàlisi i creació de
coneixement basats en les arts.

4. Fer ús dels elements, eines i tècniques dels llenguatges artístics com a mitjà de comunicació i
expressió.
5. Fomentar la transversalitat dels continguts i procediments de l’àmbit artístic en els diferents
nivells educatius en relació als ODS i les STEAM.
6. Aproximar els objectiu comuns del desenvolupament mundial sostenible a través de pràctiques de
l’aula transdisciplinàries.
7. Fomentar la mirada de gènere, integradora, inclusiva, globalitzadora i transversal per a la resolució
de problemes rellevants a través de la creativitat i de la creació artística.

Continguts

ÀMBIT ARTÍSTIC:

-Interdisciplinarietat en projectes artístics globalitzadors i transversals relacionats amb els ODS i les
STEAM.
-Lectura i interpretació de manifestacions artístiques i cuturals: referents artístics i les seves obres
com a font de coneixement.
-La creativitat en les produccions artístiques globalitzadores.
-Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents llenguatges artístics: visual i plàstic,
musical i corporal.
-L’expressió artística com a llenguatge de comunicació
-Propostes globalitzadores a partir de l’àmbit artístic.
-Tècniques, recursos, procediments i metodologies artístiques utilitzades per a expressar i comunicar
sentiments, emocions, idees i pensaments en sintonia amb la mirada de gènere, integradora,
inclusiva, globalitzadora i transversal per a la resolució de problemes rellevants.

ODS:

-La fam
-La pau
-La salut
-L’educació
-Les desigualtats
-La inclusió
-La prosperitat econòmica
-La protecció del planeta
-La lluita contra el canvi climàtic
-Les ciutats i els territoris
-L’energia
-El consum i la producció sostenibles
-La governança i les aliances

Avaluació

Grau d’aprofitament de la formació: entrega de 5 càpsules i es demanarà una tasca final de caràcter
pràctic per la transferència a l’aula a partir de l’itinerari dissenyat per la pròpia persona inscrita.
Les persones participants que compleixin el requisit d'haver entregat un mínim de 5 càpsules i el
projecte obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.
L’entrega de les tasques s'adaptarà atenent els ritmes de treball de cadascú, als interessos del/la
docent i contextualitzades donant resposta a les necessitats del docent/centres.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ITINERARIS ARTÍSTICS AUTOPLANIFICATS – 1”