LES SINESTÈSIES EN L’ART: SONS IL·lUSTRATS

LES SINESTÈSIES EN L’ART: SONS IL·lUSTRATS

122.00

Cursos de 30 hores modalitat online

PREU: 30% DE DESCOMPTE AFILIATS

Reconeguts pel Departament d’educació (perfil plàstica, mèrits, estadis, cobro juliol):

INICI DEL CURS:

 

Descripció

Recursos i eines per treballar la tecnologia i els ODS des d’una perspectiva artística

Curs telemàtic (en línia, asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària (20 hores)

Persones destinatàries

Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Cicles Formatius
Comunitat educativa de centres en transformació: personal docent i no docent.
Altres: totes les persones relacionades amb l’educació de/a través de les arts.

Requisits de certificació

Per superar el curs, cal haver fet satisfactòriament les tasques proposades i haver fet el projecte
final. Aquest projecte final de transferència a l’aula és obligatori per a tothom i es vetllarà perquè
esdevingui un recull globalitzador dels coneixements apresos i respongui a problemes socialment
rellevants (STEAM i ODS).

Descripció

El curs Sinestèsies en l’art 1: Sons il·lustrats pretén donar recursos i eines pràctiques per treballar la
tecnologia i els ODS a l’aula des d’una perspectiva artística. El curs combina tres elements: explora la
sinestèsia que relaciona l’oïda i la vista, el treball a través d’un recurs digital (ús del mòbil App vídeo)
i l’ODS 14 Vida submarina. El curs proposa un seguit d’activitats que cal anar resolent i que acaben
amb la realització d’un projecte final de transferència dels coneixements apresos a l’aula.

En aquest curs es pretén aprofundir en el coneixement dels continguts clau de l’àmbit artístic i en les
metodologies STEAM basades en les arts i fent èmfasi en la resolució de problemes socialment
rellevants en el treball transdisciplinar, internivell i globalitzador dels coneixements a través del fil
conductor de l’àmbit artístic i els ODS.

Els cursos Sinestèsies en l’art no són consecutius, sinó que són complementaris. Per tant, es pot
seguir l’ordre que es desitgi en funció dels interessos personals.

Objectius

1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial i
globalitzador dels ensenyaments artístics.
2. Aproximar al professorat i a l’aula les manifestacions artístiques i culturals, els artistes i la seva
obra.
3. Donar pautes i recursos per al coneixement dels mètodes d’exploració, anàlisi i creació de
coneixement basats en les arts.
4. Fer ús dels elements, eines i tècniques dels llenguatges artístics com a mitjà de comunicació i
expressió.
5. Fomentar la transversalitat dels continguts i procediments de l’àmbit artístic en els diferents
nivells educatius en relació als ODS i les STEAM.
6. Aproximar els objectiu comuns del desenvolupament mundial sostenible a través de pràctiques de
l'aula transdisciplinàries.
7. Fomentar la mirada de gènere, integradora, inclusiva, globalitzadora i transversal per a la resolució
de problemes rellevants a través de la creativitat i de la creació artística.
8. Treballar continguts i eines digitals des d’una perspectiva artística.

Continguts

-Interdisciplinarietat en projectes artístics globalitzadors i transversals.
-Lectura i interpretació de manifestacions artístiques i culturals: referents artístics i les seves obres
com a font de coneixement.
-La creativitat en les produccions artístiques globalitzadores.
-Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents llenguatges artístics: visual i plàstic,
musical i corporal.
-L’expressió artística com a llenguatge de comunicació
-Propostes globalitzadores a partir de l’àmbit artístic.
-Tècniques, recursos, procediments i metodologies artístiques utilitzades per a expressar i comunicar
sentiments, emocions, idees i pensaments.
-Coneixement de l’eina digital Mòbil App vídeo

Avaluació

Grau d’aprofitament de la formació: entrega de totes les tasques i es demanarà una tasca final de
caràcter pràctic per la transferència a l’ula a partir de l'itinerari dissenyat per la pròpia persona
inscrita.
Les persones participants que compleixin el requisit d'entrega de totes les tasques demanades
obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.
L’entrega de les tasques s'adaptarà atenent els ritmes de treball de cadascú, als interessos del/la
docent i contextualitzades donant resposta a les necessitats del docent/centres.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “LES SINESTÈSIES EN L’ART: SONS IL·lUSTRATS”