Provisió de vacants personal docent 19 agost per serveis territorials

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent | Nomenaments telemàtics | Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Personal Docent dels serveis territorials corresponents 

Només hi ha informació del servei territorrail del Baix Llobregat, resta al llarg del matí el aniran posant si tenen vacants

BAIX LLOBREGAT

Les persones interessades han d’adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l’adreça de correu dtbaix@xtec.cat amb l’assumpte “Selecció vacant SE_Nom i cognom de l’aspirant” no més tard del proper 20 d’agost de 2021

En els Serveis Educatius al Baix Llobregat, de cara al proper curs 2021/2022, es produïran diverses vacants, d’acord amb la següent informació: