PUBLICACIÓ Adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació)

Avís en relació al barem

En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació.

Per accedir a l’aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d’identificar amb el mateix codi d’usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d’usuari GICAR (ATRI) o codi d’usuari temporal.

Accedeix a l’aplicació

Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas

  • Listados alfabéticos generales, por apellido (publicados en la web el 24 de febrero de 2023)
  1. Listado participantes: apellidos A-E PDF
  2. Listado participantes: apellidos F-L PDF
  3. Listado participantes: apellidos M-Q PDF
  4. Listado participantes: apellidos R-Z

Cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació: del 27 de febrer al 10 de març de 2023     

Reclamacions

Per presentar reclamació, cal complir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Presentació de reclamació i/o desistiment.

Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom que identifiqui la persona participant al concurs (nom, cognoms i DNI) per poder-ho adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació.

Cal recordar que no es pot reclamar la revisió del barem de mèrits establert si prèviament i expressament no s’han al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la reclamació.

En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.

Totes les reclamacions presentades fora dels terminis indicats seran denegades per extemporànies.

Desistiments

Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursant poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment siguin voluntàries (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).

Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com una reclamació.

Feu un comentari