PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES OPOSICIONS 2023

Llistat provisional

Consulta les llistes

Consulta la llista provisional i presenta reclamació.

(amb codi d’usuari GICAR)  

Consulta la llista provisional i presenta reclamació. .(amb certificat digital)  

Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si participes en més d’una especialitat, comprova que constes a totes.

Si ets a la llista de persones excloses i vols participar-hi, has de justificar tots els motius de l’exclusió abans de tramitar la reclamació definitivament, des de l’accés “Consulta la llista provisional i presenta reclamació”. Un cop presentada la reclamació, no podràs modificar-la ni presentar-ne una de nova.

Has de presentar una reclamació per cada especialitat en la que participes.

El termini de reclamacions és del 29 de març al 13 d’abril de 2023. Només s’accepten les reclamacions presentades a través de “Consulta la llista provisional i presenta reclamació”, dins d’aquest termini.

El dia 29 s’activa a l’espai “Consulta la llista provisional i presenta reclamació” el botó per poder presentar la reclamació si escau. No s’activarà si el motiu de l’exclusió és únicament la manca de pagament i no has al·legat cap motiu de bonificació o exempció del pagament, perquè ho podràs esmenar amb la carta de pagament que ja vas rebre en el moment d’enviar la sol·licitud de participació en inscriure’t al concurs oposició.

Si el motiu de l’exclusió és que no has fet el pagament i, només, si no havies al·legat cap motiu de bonificació o exempció no has de presentar reclamació. Per no quedar definitivament com a persona exclosa, has de pagar amb la carta que vas rebre en fer la sol·licitud com a màxim fins el dia 15 d’abril de 2023.

La pots tornar a descarregar des de la consulta de la sol·licitud a l’Espai personal.

Si no esmenes tots els defectes que han motivat la teva exclusió dins del termini de reclamacions, es considera que desisteixes de participar en el procés i en quedaràs exclòs o exclosa definitivament.

Si no tens reconeguda l’exempció de llengua catalana o castellana i tens la certificació, pots adjuntar-la dins de l’apartat “Exempció català/castellà” i presentar reclamació per acreditar-ho. Si no ho presentes com una reclamació o no es pot comprovar la validesa, l’hauràs de presentar el dia de la prova de llengües davant el tribunal o realitzar la prova per acreditar el nivell requerit. Les certificacions han de ser oficials i indicar explícitament el nivell de coneixement de la llengua a acreditar.

Si detectes alguna errada en les teves dades personals, dins d’aquest termini de reclamacions, pots sol·licitar la correcció per petició genèrica. A l’apartat “On va adreçada”, has de seleccionar del desplegable els literals següents:

  • Ens destinatari: Departament d’Educació
  • Tema: Educació i formació
  • Subtema: Docents

La petició genèrica és només per errades de les dades personals que consten a la teva sol·licitud, en cap cas és per presentar reclamacions.

Un cop finalitzat el termini de presentació de reclamacions, es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Com que és una convocatòria amb una alta participació, si en algun moment la concurrència és alta, és possible que hi hagi un temps d’espera o dificultats puntuals per accedir a l’Espai personal (intenta entrar-hi de nou quan hagin passat uns minuts).

Feu un comentari