PUBLICACIÓ MODIFICACIÓ LLISTES PERSONES SELECCIONADES CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS