Publicades les plantilles del primer exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI

Avui 25 d’Octubre el Departament d’ Educació ha fet públic les plantilles del primer exercici i l’enunciat del segon, el supòsit pràctic de la primera prova del concurs oposició de TEEI

Exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI

PUNTUACIÓ DEL PRIMER EXERCICI

 TIPUS TEST

  • 60 preguntes
  • Els errors descompten, cada 4 errors descompten la puntuació d’un encert.
  • Nota mínima per superar el test: 4.375 punts
  • Nota màxima de l’exercici test: 17.5 punts

Per resoldre la qualificació del test cal aplicar la següent Formula 

            (A – E/4) X P

Q = ……………………………..

                     N

* Q = Qualificació resultat

* A = Nombre d’encerts

* E = Nombre d’errors

* P = Puntuació màxima de l’exercici ( 17’5 )

* N = Nombre de preguntes ( 60 )

SEGON EXERCICI: 

SUPÒSITS PRÀCTICS DE RESPOSTA BREU

  • Nota mínima per superar l’exercici pràctic: 4.375 punts
  • Nota màxima de l’exercici pràctic: 17.5 punts