Qualificacions de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020 Tècnic/a especialista – educació infantil

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, d’1 de febrer de 2022, que aprova la qualificació de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020.