RESOLUCIÓ EDU/581/2021, de 26 de febrer, per la qual s’estableix el reconeixement de la mentoria de les pràctiques professionalitzadores d’estudiants universitaris i d’altres institucions formadores en centres educatius sostinguts amb fons públics, serveis educatius i unitats del Departament d’Educació.