REDACTAT DEFINITIU UNITAT DIDACTICA O SITUACIONS D’APRENENTATGE

La persona aspirant lliurarà al tribunal la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format PDF per correu electrònic a la bústia del tribunal assignat, l’adreça del qual es facilitarà a la pàgina web del Departament d’Educaci, .a l’inici del procediment selectiu el dia de les proves de llengua

Després, a l’acte de presentació, caldrà lliurar la unitat didàctica o situació d’aprenentatge impresa al tribunal, que la custodiarà fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i defensa.

Aquest dia es disposarà de 5 minuts per la preparació, 15 de defensa i exposició i 5 minuts per les preguntes del tribunal. 

En breu sortirà publicada la convocatòria d’oposicions, el sindicat ASINPRE continuarà treballant per informar-vos de totes les novetats.

Feu un comentari