REDUCCIONS DE JORNADA PERÍODE EXTRAORDINARI PER EL PERSONAL INTERÍ I FUNCIONARI EN PRACTIQUES

Durant la segona quinzena del mes de juliol, s’obrirà un període extraordinari per tal que el personal interí que ocupi una vacant a jornada sencera i els funcionaris en pràctiques que estiguin interessats en demanar la reducció de jornada, puguin demanar-la.

Feu un comentari