regulació de la fase de pràctiques dE LA convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.