eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EDU/3952/2022, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El 14 de març de 2023 com a jornada de votació, així com l’horari de votació des de 10:30 hores a les 18:30 hores.

SI VOLS AJUDAR AJUDAR AL SINDICAT ASINPRE ESTIGUI A TOTS LES JUNTS DE PERSONAL POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Feu un comentari