Resum Mesa Sectorial 16/12/2020

El Departament d’Educació  ha presentat  la graella de previsió de properes convocatòries de places per a oposicions per a l’estabilització i per la taxa de reposició.

El còmput total  de places que s’ofertaran fins al any 2022 és de 20.830 places, de les quals 3.816 places de reposició entre l’acumulació del 2018 i del 2019, i 17.014 places per l’estabilització.

Còmput total  de places que s’ofertaran és de 20.830 places

Distribució places pdf

DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER COSSOS I ESPECIALITATS A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ DEL 2021

A principis de gener de 2021 es convocarà la mesa sectorial per negociar la normativa de la nova convocatòria,

La resolució de la mateixa es té previst que es publiqui a finals del mes de gener.

El Departament d’Educació preveu celebrar les oposicions a l’estiu de 2021

MODIFICACIÓ ESPECIALITATS FP I COSSOS DOCENTS

Amb l’aprovació de la LOMLOE pretén suprimir el Cos de Professors Tècnics d’FP, suprimint totes les especialitats del Cos de PTFP les quals quedaran a extingir.

Així mateix es preveu redactar un Reial Decret en el qual es regularà la figura del Professorat Especialista.