Retardament de l’inici de la segona prova per a l’ingrés i accés a cossos docents

A causa de la situació sanitària actual, i d’acord amb les mesures de contenció de la pandèmia que s’estan portant a terme, es retarda l’inici de la segona prova dels procediments lliures i de reserva, així com la part pràctica de la prova dels procediments d’accés, del concurs d’oposició de personal docent convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Quan la situació ho permeti, es comunicarà la represa de les actuacions d’aquestes proves amb una antelació mínima d’una setmana a través d’aquest web i del “Tauler de l’aspirant”.

La part A i la part B de la segona prova dels procediments lliure i de reserva es faran el mateix dia per tal de reduir al màxim els desplaçaments.

Posteriorment, en els dies següents, les persones aspirants seran convocades per llegir la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.

També es publicaran les mesures de seguretat i higienicosanitàries adreçades als aspirants per al dia de realització de la prova, així com qualsevol informació actualitzada que pugui ser d’interès.