RETRIBUCIONS I JORNADES ANY 2021

El Govern pujarà un 0,9% el salari dels empleats públics en 2021, segons recull el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Retribucions i jornades cos mestres, cicles formatius, adults  grup A2

Retribucions i jornades cos secundària, EOI, FP, adults, EAP grup A1

Els afiliats i simpatitzants tenen prioritat per conèixer aquesta informació, si ets dels que també vol estar informat, afiliat.

Som el sindicat que no fem vacances