serveis minims vaga ensenyament

ORDRE TSF/ /2022, de 11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya.

La situació de vaga anunciada pels sindicats indicats al començament d’aquesta Ordre, que està prevista per als dies 15, 16, 17, 23, 29 i 30 de març de 2022, en els termes que es formulen en les diferents convocatòries i que afecta tot el personal docent i de serveis, tant funcionari, interí, laboral fix i temporal dels centres docents que depenen del Departament d’Educació i del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals així com del centres docents d’ensenyament privat concertat de Catalunya, s’entén condicionada al manteniment dels serveis essencials.

SERVEIS MINIMS

Deixa un comentari