s’estableix un complement específic de reconeixement de la funció directiva per als directors i directores de Centres Educatius Públics del Departament d’Educació.

ACORD GOV/47/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix un complement específic de reconeixement de la funció directiva per als directors i directores de Centres Educatius Públics del Departament d’Educació., de 11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Establir un complement retributiu per a l’exercici de la funció directiva per als directors i directores de centres educatius públics del Departament d’Educació, a partir de l’1 de gener de 2022. L’import d’aquest complement consisteix en la percepció progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement específic establert per la funció de director de centres educatius públics, un cop finalitzat successivament cada mandat amb avaluació positiva de l’exercici de la direcció, d’acord amb l’article 30.3 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

Deixa un comentari