Si vols presentar-te al concurs…

calendari

  • Publicació de la convocatòria al DOGC: 5 de setembre de 2022
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió)
  • Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

—————————————————————————————-

Especialitats convocades

Presenta la sol·licitud i els mèrits

Presenta la sol·licitud de participació i mèrits

Fes la sol·licitud de participació i mèrits

Fase de mèrits

Nomenament de personal funcionari