s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.