títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques, i se n’estableix el currículum.