UNITATS D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ (UAO)

El Departament d’Educació desenvolupa el programa Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO), de suport personal i familiar a l’alumnat educativament vulnerable, finançat amb fons europeus. Aquest programa s’inclou en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ocupa un dels referents per a la planificació i desenvolupament de les actuacions en els propers anys dins la iniciativa Next Generation EU aprovada el 2020 pel Consell Europeu.

El programa de les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO) té una durada prevista de tres cursos escolars: 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

L’àmbit d’actuació de les UAO s’emmarca en l’acompanyament de l’alumnat de les etapes obligatòries (primària i secundària) que presenten dificultats a nivell emocional o de salut mental amb risc d’abandonament prematur o absentisme, i les seves famílies, mitjançant l’ampliació de l’acció tutorial.

Hi ha dues convocatòries, una per formar part de les UAO i una altra per coordinar les UAO.

El Departament d’Educació oferirà formació específica a les persones seleccionades.

En cas de d’incidència en la presentació de la sol·licitud contacteu amb el SAU a l’adreça electrònica sau.tic@pautic.gencat.cat o el telèfon 900828282.

Places

Places que s’ofereixen als serveis territorials per a cada convocatòria
Serveis territorials UAO Coordinació UAO
Baix Llobregat 12 1
Barcelona Comarques 12 1
Catalunya Central 10 1
Girona 14 1
Lleida 9 1
Maresme-Vallès Oriental 15 1
Tarragona 12 1
Terres de l’Ebre 5 1
Vallès Occidental 15 1
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 16 1
Serveis Centrals 2
Total de places per convocatòria 120 12
Nombre total de places 132

 

 Presentació de la sol·licitud telemàtica.  

Del 12 al 16 de gener

Accés amb usuari ATRI o certificat digital