Valoració de mèrits (Fase 1) CONCURS DE MÈRITS PER A PLACES A L’IOC:

Llista provisional de la fase 1. Valoració de mèrits

Les persones aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació (17, 18 i 19 d’abril) per presentar un escrit de reclamació en relació amb la valoració provisional dels mèrits davant la comissió de valoració mitjançant e-valisa al president de la comissió i adjuntant la documentació que sigui necessària, ja sigui en format electrònic, o en format paper al registre de l’IOC.

Feu un comentari