VALORACIONS DEFINITIVES CONCURS DE MÈRITS I REVOCACIÓ

Resolució que fa públic el contingut dels acords dels tribunals de revisió de les valoracions definitives de les persones proposades com a seleccionades i de revocació de la proposta d’algunes d’elles com a seleccionades en el concurs excepcional de mèrits

Resolució, de 19 de maig de 2023, de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa públic el contingut dels acords dels tribunals de revisió de les valoracions definitives de les persones proposades com a seleccionades i de revocació de la proposta d’algunes d’elles com a seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

CONSULTA EDICTE

Deixa un comentari