Mes: juliol de 2021

proves extraordinàries corresponents al curs 2021-2022 per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, en règim lliure

RESOLUCIÓ EDU/2339/2021, de 22 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2021-2022, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Dates d’inscripció: a partir de les 9:00h del 15 de novembre fins al 19 de novembre de 2021 a les 23:59h.  

prorroga Programa temporal de mesures extraordinàries -covid curs 2021-2022

ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022. La pròrroga d’aquest Programa és per a la totalitat del curs 2021-2022, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022. Mantenir per al curs 2021-2022, 3.465 dotacions de personal docent, de les quals 180 són substitucions, i 982 dotacions de …

Leer más

increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014

increment del 0,9% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2021, respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2021 no pot experimentar un increment superior al percentatge de 0,9%  Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 L ‘abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà a la nòmina del novembre i el 45% restant durant el 2022. …

Leer más

EN QUINES MANS ESTEM GOVERNATS

Quan pensem en la figura de l’interí és la d’un treballador que presta serveis a l’Administració Pública sense haver passat per una oposició, és a dir, que no ha complert amb els requisits de capacitat i mèrit que estableix l’article 103.3 per a l’accés a la funció pública. BUTLLETÍ

Nomenaments telemàtics agost

Cal tenir les finestres emergeEntre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Informació per al curs 2021-2022 Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de …

Leer más

consulta adjudicacions estiu definitives

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació. Accés a la consulta(amb identificador GICAR) Accés a la consulta(amb identificador XTEC o codi d’usuari temporal)

1.000 professionals al setembre

El Govern ha aprovat l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació amb 1.006 professionals, per donar resposta a les necessitats de planificació ordinària de l’activitat educativa. 764 per atendre les necessitats d’escolarització i 185 per atendre les necessitats d’escola inclusiva, que s’incorporaran a partir de l’1 de setembre de 2021. També s’han aprovat 57 dotacions per atendre les necessitats dels processos d’integració de centres que ja han tingut lloc durant el curs 2020-2021. Aquestes dotacions se sumaran a la plantilla …

Leer más

cobrament juliol Model de sol·licitud o instància

Pel cobrament de juliol cal tenir en compte que la persona ha d’al·legar la formació sempre, no serà necessari aportar-la e si ja està al ATRI però sí presentar sol.licitud per comunicar que s`ha realitzat. Model de sol·licitud o instància