Mes: març de 2024

LLISTA DEFINITIVA CONCURS OPOSICIONS ORDINARI

Consulta les llistes Contra aquesta Resolució que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses pots interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà la publicació a l’eTauler. Pots presentar recurs potestatiu de reposició del 28 de març al 29 d’abril de 2024. Consulta la llista definitiva . (amb codi d’usuari GICAR o certificat digital)

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS CURS 24-25

El Departament dEducació ha presentat borrador de la Resolució de les adjudicacions provisionals per al curs 2024-2025. Si continuen ocultant les places, no hi haurà llibertat per triar una plaça que sigui del teu interès o estigui a prop del teu domicili. Per aquesta raó, sol·licitem al departament que suprimeixi el Decret de Plantilles. A més, recordem que l’obtenció d’una plaça definitiva s’ha de fer a través del concurs de trasllats. Per això, cal que totes les places perfilades s’ofereixin …

Leer más

TRIBUNALS OPOSICIONS

Resolució de la DG de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022.  Descarrega document

MODIFICACIÓ LLISTES ASPIRANTS SELECCIONADES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/867/2024, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China

Plazo de presentación de solicitudes:ABIERTO desde el 14 de de març de 2024 hasta el 05 de d’abril de 2024 a las 14:00 Fase del procedimiento: Presentación y registro de solicitudes Para participar en la convocatoria los candidatos deben: IMPORTANTE: Los candidatos deberán disponer de un Certificado digital FMNTE, de un DNIe o credenciales de Cl@ve para presentar y registrar una solicitud. En cumplimiento de la Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero (BOE de 17), por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por …

Leer más

Lllista provisional de persones admeses i excloses nova borsa

Si formes part de la llista provisional de persones admeses o excloses, i no estàs d’acord amb la baremació dels mèrits obtinguda o amb els motius d’exclusió de la sol·licitud, pots presentar una reclamació contra la llista provisional. El termini de reclamacions és de l’11 al 20 de març de 2024. Les reclamacions s’han de presentar de forma telemàtica, mitjançant una petició genèrica. En emplenar la petició genèrica has d’indicar com a Ens destinatari: Departament d’Educació de l’àmbit territorial que vas indicar …

Leer más

ORDRE ACTUACIÓ PERSONES ASPIRANTS EN OPOSICIONS 2024

RESOLUCIÓ PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2024. El dia 27 de febrer de 2024, a les 10.00 hores, a la seu del Districte Administratiu, c. del Foc, 57, Edifici A, 08038 Barcelona, s’ha celebrat en sessió pública el sorteig de la lletra per determinar l’ordre d’actuació esmentat. El resultat d’aquest sorteig ha estat la …

Leer más