Mes: desembre de 2022

CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ DOCENT I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS ANY 2024

RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Termini de presentació de sol·licituds Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds. La distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent: …

Leer más

NOMENAMENTS FUNCIONARIS DE CARRERA, I PERSONES QUE HAN SUPERAT ELS PROCESSOS ESTABILITZACIÓ CONCURS MÈRITS PERSONAL LABORAL

RESOLUCIÓ PRE/4051/2022, de 22 de desembre, de nomenament de persones funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300). RESOLUCIÓ PRE/4052/2022, de 22 de desembre, per la qual es declaren les persones que han superat els processos d’estabilització, mitjançant el sistema …

Leer más

REDACTAT DEFINITIU UNITAT DIDACTICA O SITUACIONS D’APRENENTATGE

La persona aspirant lliurarà al tribunal la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format PDF per correu electrònic a la bústia del tribunal assignat, l’adreça del qual es facilitarà a la pàgina web del Departament d’Educaci, .a l’inici del procediment selectiu el dia de les proves de llengua Després, a l’acte de presentació, caldrà lliurar la unitat didàctica o situació d’aprenentatge impresa al tribunal, que la custodiarà fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i …

Leer más

CONVOCATÒRIA PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ PERSONAL LABORAL

RESOLUCIÓ EDU/4003/2022, de 20 de desembre, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022). Fes la sol·licitud de participació Del 22 de desembre …

Leer más

OFERTA D’0CUPACIÓ PÚBLICA PER EL ANY 2022

ACORD GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022. — Cos de professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1) Total de places: 1.558 Torn lliure: 1.480 Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 78 — Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (grup A, subgrup A1) Total de places: 15 Torn lliure: 14 Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1 — Cos de professors d’arts plàstiques i …

Leer más

PERSONAL LABORAL RESOLUCIÓ CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3918/2022, de 14 de desembre, per la qual es resol el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020). 1 Resoldre el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament …

Leer más

TRIBUNALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3902/2022, de 12 de desembre, per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. Composició dels tribunals que han de valorar els mèrits i proposar la selecció de les persones aspirants que participen en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.