Oposicions

obertura borsa treball professorat

Termini per presentar sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022. Calendari Requisits Cossos i especialitats convocats Documentació per acreditar els requisits Sol·licitud d’inscripció

AIXI NO¡¡¡¡ (UNES OPOSICIONS PER OBLIDAR)

Senyors/es del Departament d’Educació, membres dels diferents tribunals d’oposicions, el que està passant amb les qualificacions no s’ha de permetre que es torni a repetir més a les pròximes oposicions. Podria ser que la convocatòria sigui incomprensible, poc clara per a l’aspirant? Podria ser que el plantejament dels criteris de correcció és incomprensible per als aspirants?    Podria ser que els membres dels tribunals treballin a una escola diferent als aspirants? Butlletí

mODEL RECLAMACIÓ 1 PROVA OPOSICIONS

Reclamacions:  13 I 14 de juliol de 2021Termini de reclamacions per escrit. Es recomana als aspirants que vulgin presentar reclamacions que ho facin el 13 juliol a la seu del tribunal durant la franja horària que estableix cada tribunal. En tot cas, les reclamacions es poden presentar a través del tauler de l’aspirant durant els dies 13 i 14 de juliol. Si s’opta per fer la presentació telemàtica, atès que s’han detectat algunes incidències de funcionament al mòdul de gestió …

Leer más

Fi de la suspensió temporal oposicions

En data de 17 de maig de 2021, finalitza la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, un cop notificada a totes les persones recurrents la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra aquesta Resolució. En data 7 de maig de 2021, es va publicar al DOGC núm. 8403 la Resolució EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió …

Leer más

Suspensió temporal oposicions

ASINPRE informa als opositors: existeix la notícia de que hi ha una suspensió temporal del procés oposició. Els serveis jurídics de la Generalitat, en breu donaran resposta a aquesta suspensió temporal. Sabem que no afectarà a cap opositor la resposta de la Generalitat, ja que les dates de les proves i la celebració d´oposicions continuarà sent les mateixes. RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de …

Leer más

URGENT INFORMACIÓ OPOSITORS 2021

En breu es publicarà una resolució de modificació de la convocatòria en el que els supòsitcs pràctics del cos de mestres: no s’inclouran qüestions prèvies. Cicles formatius les activitats de la programació només entran en el sorteig les desenvolupat en la programació. En uns dies sortira la resolució de modificació

OPOSITORS 2020: PRESENTACIÓ DOCUMENTACIO

La presentació i per part de les persones seleccionades segons la resolució que va ser publicada al DOGC, us comunico que el departament va donar instruccions per tal que els Serveis Territorials puguin atendre també sense cita prèvia, únicament per la presentació de la documentació requerida en la convocatòria, així com també als Serveis Centrals. Es recomana no obstant, que totes les persones que, amb previsió, ja disposaven de cita prèvia dins el termini de presentació de documentació, que finalitza el …

Leer más

Publicat al DOGC llistes aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener. Termini per presentar la documentació: 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones …

Leer más