Oposicions

MANUAL MÈRITS OPOSICIONS INGRÉS LLIURE I COM PRESENTAR ELS MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, emplena i enregistra la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)” a l’Espai personal, amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats, i incorpora la documentació justificativa dels mèrits que no consten al teu expedient electrònic. El termini per a l’al·legació de mèrits és de dos dies, d’acord amb el que estableix el teu tribunal. La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10 …

Leer más

OFERTA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACORD GOV/96/2024, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024.  Cos de professors d’ensenyament secundari Total de places: 2.615 Torn lliure: 1.308 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 131 Torn de promoció interna: 1.176 – Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2) Total de places: 20 Torn lliure: 10 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 Torn de promoció interna: 9 – Cos …

Leer más

Adreces electròniques dels tribunals

El 26 d’abril de 2024, has d’enviar per correu electrònic la programació didàctica, en format PDF, a la bústia del tribunal. En aquest correu has d’indicar: Cos de professors d’ensenyament secundari Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes Cos de professors d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional Espai personal 

INFORMACIÓ PER ALS OPOSITORS OPOSICIONS ORDINARIES

Si us trobeu en la preparació per a les oposicions ordinàries, és completament normal que els nervis es trobin alterats. En aquests crucials dies previs a l’examen, és molt important mantenir la calma, actuar amb serenitat i prendre decisions basades en la raó, evitant actuar per impulsos. Recomanacions S’aconsella tenir la programació ja guardada en format PDF i signada digitalment abans de dimarts. El PDF que heu de portar per imprimir i presentar al tribunal el dia 27 en paper, …

Leer más

Exàmens oficials de llengua catalana, nivell C2 andorra

Documentació  Inscripció als exàmens de llengua catalana (tràmit exclusivament en línia)  Sol·licitud de consulta d’un examen oficial de Llengua catalana  Sol·licitud d’expedició del Diploma oficial de llengua catalana  Avisos i convocatòries d’examen  Avís del 20-3-2024 de convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2  Dates clau dels exàmens oficials de llengua catalana, nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2

RATIO PROVISIONAL CONCURS OPOSICIONS 2024

Aquestes són les ràtios provisionals d’opositors que han pagat les taxes d’oposició. Això no obstant, és important tenir en compte que aquestes xifres poden variar. El 27 d’abril, quan tots aquells que presentin la programació es presentin als exàmens, tindrem la ràtio definitiva. En general, al voltant del 40% dels opositors no es presenta a les proves, cosa que significa que les ràtios probablement disminuiran encara més. Ànims La preparació és clau per enfrontar amb èxit el procés d’oposició Ratio …

Leer más

CRITERIS DE CORRECCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES 2024

Aquests criteris de correcció especifiquen les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les parts de la prova. Cos de professors d’ensenyament secundari Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes Cos de professors d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

LLISTA DEFINITIVA CONCURS OPOSICIONS ORDINARI

Consulta les llistes Contra aquesta Resolució que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses pots interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà la publicació a l’eTauler. Pots presentar recurs potestatiu de reposició del 28 de març al 29 d’abril de 2024. Consulta la llista definitiva . (amb codi d’usuari GICAR o certificat digital)