Mes: octubre de 2022

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OPOSITORS

RESOLUCIÓ EDU/3326/2022, de 25 d’octubre, per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al Cos de mestres D’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s’afegeix al temari d’educació primària tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura Audició i …

Leer más

CONCURS MÈRITS ES PRORROGA EL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

OFERTA FORMATIVA CURS 2022-23 ÀMBIT ARTÍSTIC

T’informem dels cursos d’àmbit artístic que el sindicat ASINPRE ofereix durant el segon trimestre d’aquest curs 2022-2023. Tots els cursos de l’àmbit artístic estan reconeguts pel Departament d’Educació i acrediten pel Perfil Professional de Plàstica. Més informació

Instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023

El Departament publicarà les instruccions per a la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023. L’aplicació és obligatòria i el professorat ha de vetllar perquè s’apliqui i no val a conformar-se, perquè hi haurà professorat per poder reduir aquesta hora lectiva, de no complir-se no només val queixar-se als sindicats, sinó posar la corresponent denúncia. Butlletí

MODIFICACIÓ PROVES OBTENCIÓ DELS NIVELLS B1, B2, C1 I C2 IDIOMES

RESOLUCIÓ EDU/3084/2022, de 30 de setembre, de modificació de la Resolució EDU/2495/2022, de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2022-2023, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 8727, de 9.8.2022).

PUBLICAT CONCURS TRASLLATS funcionari de carrera

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació El Departament d’Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.  Requisits Calendari Accés a la sol·licitud d’inscripció Dubtes i consultes Consulta de centres educatius Normativa INSPECCIÓ , ENSENYAMENTS SECUNDARIS, EOI, ESCOLES D’ART I …

Leer más

VIDEO XERRADA CONCURS TRASLLATS

Formalització telemàtica de la sol·licitud Termini de sol·licitud i presentació de documentació Del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos. El personal funcionari en pràctiques no ha d’al·legar ni justificar cap mèrit, donat que el barem no els és d’aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat. El personal funcionari que hi participa voluntàriament pot renunciar a la plaça adjudicada quan surtin les provisionals. El personal funcionari que participa obligatòriament no pot renunciar a la plaça adjudicada, en …

Leer más

INICI CURSOS NIVELL C2 CATALÀ, COS MESTRES, SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS

Com ja sabeu el concurs de mèrits es resoldrà al mes de març, La convocatòria concurs oposició es farà al novembre i l’examen a l’ abril. Es per aquest motiu que començarem nostres cursos partir el dia 20 d’octubre Si teniu intenció de preparar el concurs oposició extraordinari ja podeu realitzar la matrícula no sigui per a què no us quedeu sense plaça.