INTERINS

Convocatòria de concurs per formar part de la Borsa de treball

RESOLUCIÓ EDU/2323/2024, de 3 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Presentació de sol·licituds Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l’endemà de la …

Leer más

Accés a la borsa de les persones aprovades no seleccionades en el procediment selectiu d’accés als cossos docents

Les persones seleccionades i no seleccionades en el concurs oposició extraordinari, convocat per la Resolució Resolució EDU/4037/2022, de 23 de desembre, de convocatòria dels processos de concurs oposició ordinari, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent i que vulguin formar-ne part tal com estableix el Decret 133/2001, de 29 de maig, de regulació de la borsa de treball, han de sol·licitar-ho. …

Leer más

Professorat substitut:  nou sistema d’adjudicació amb una segona adjudicació telemàtica?

Com funciona el segon algorisme. El Departament aclareix que, segons el disseny del sistema, si es rebutja una nominació al primer algorisme o si la persona seleccionada no es connecta, aleshores s’activa el segon algorisme. Per tant, per participar de manera eficient, cal tornar a incloure les sol·licituds del primer algorisme i el servei territorial preferent al segon algorisme, a més de les sol·licituds de segona opció. El Departament informa que s’obrirà un període extraordinari de modificació de dades els …

Leer más

HE APROVAT OPOSICIONS I ARA QUE?

1º Emplenar la sol·licitud de destinació adjudicacions provisionals per al curs 2024 Si ets personal seleccionat en el concurs oposició ordinari, pots presentar la sol·licitud el 19 i el 20 de juny de 2024. Si has enviat abans una sol·licitud com a interí, has de tornar a enviar una sol·licitud com a opositor, ja que la sol·licitud anterior queda anul·lada. Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores.Dissabte i diumenge: de 9 a …

Leer más

INCORPORACIÓ A LA BORSA

Està previst que a finals de juny de 2024 s’obri una convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.  Requisits Cossos i especialitats convocats L’accés estarà disponible a partir del 22 de juny de 2023. Documentació per acreditar els requisits Inscripció i instruccions per emplenar la sol·licitud Consulta la teva sol·licitud Calendari

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes com les activitats de formació de l‘escola estiu del sindicat ASINPRE, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents. La formació …

Leer más

OPOSICIONS 2024: COMPOSICIÓ COMISSIONS DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1888/2024, de 29 de maig, per la qual es fa pública la composició dels tribunals i comissions de selecció que actuen en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del dia 14 al 23 de maig de 2024 les persones interessades poden consultar i modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal interí docent. Aquestes modificacions tindran efectes en els primers nomenaments del curs 2024-2025. El número d’ordre de la borsa de treball 2024-2025 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut a la llista provisional és del 14 al 23 de maig, ambdós inclosos. A partir del dia 1 …

Leer más

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES EXCEPCIONAL

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Consulta i modificació de dades (període excepcional Del 8 al 10 de maig de 2024 les persones interessades podeu modificar en línia les dades que consten a la borsa (7.5.2024) En cas que es presenti nova documentació als serveis territorials, cal que s’adjunti també la declaració responsable que …

Leer más