NOVETATS

INFORMACIÓ PER ALS OPOSITORS OPOSICIONS ORDINARIES

Si us trobeu en la preparació per a les oposicions ordinàries, és completament normal que els nervis es trobin alterats. En aquests crucials dies previs a l’examen, és molt important mantenir la calma, actuar amb serenitat i prendre decisions basades en la raó, evitant actuar per impulsos. Recomanacions S’aconsella tenir la programació ja guardada en format PDF i signada digitalment abans de dimarts. El PDF que heu de portar per imprimir i presentar al tribunal el dia 27 en paper, …

Leer más

Valoració de mèrits (Fase 1) CONCURS DE MÈRITS PER A PLACES A L’IOC:

Llista provisional de la fase 1. Valoració de mèrits Les persones aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació (17, 18 i 19 d’abril) per presentar un escrit de reclamació en relació amb la valoració provisional dels mèrits davant la comissió de valoració mitjançant e-valisa al president de la comissió i adjuntant la documentació que sigui necessària, ja sigui en format electrònic, o en format paper al registre de l’IOC.

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2024

RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs …

Leer más

Exàmens oficials de llengua catalana, nivell C2 andorra

Documentació  Inscripció als exàmens de llengua catalana (tràmit exclusivament en línia)  Sol·licitud de consulta d’un examen oficial de Llengua catalana  Sol·licitud d’expedició del Diploma oficial de llengua catalana  Avisos i convocatòries d’examen  Avís del 20-3-2024 de convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2  Dates clau dels exàmens oficials de llengua catalana, nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Mentories 4.0 LLISTES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Llista provisional de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors i mentores 4.0. Presentació de reclamacions  Les al·legacions a la llista provisional, s’hauran de fer mitjançant e-valisa al president de la comissió central de selecció de mentors/ores 4.0:  Accés a ​​​e-valisa Més informació Termini de presentació de reclamacions: de l’11 al 17 d’abril de 2024 inclòs.  Fetes les valoracions es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.​

CONCESSIÓ D’UN SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AL PRESSUPOSTOS PER AL 2023 PRORROGATS PER AL 2024

DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 3/2024, de 9 d’abril, que concedeix un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024.  A continuació, es presenten alguns punts destacats d’aquest decret:

Publicadas las pruebas de la fase específica del concurso de méritos de docentes y asesores técnicos en el exterior

Publicados los cuestionarios con las respuestas y los supuestos prácticos de la fase específica del concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera, y de la fase específica del concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior por funcionarios de carrera. Docentes en el Exterior ​Asesores técnicos

RATIO PROVISIONAL CONCURS OPOSICIONS 2024

Aquestes són les ràtios provisionals d’opositors que han pagat les taxes d’oposició. Això no obstant, és important tenir en compte que aquestes xifres poden variar. El 27 d’abril, quan tots aquells que presentin la programació es presentin als exàmens, tindrem la ràtio definitiva. En general, al voltant del 40% dels opositors no es presenta a les proves, cosa que significa que les ràtios probablement disminuiran encara més. Ànims La preparació és clau per enfrontar amb èxit el procés d’oposició Ratio …

Leer más