NOVETATS

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: Procés telemàtic d’adjudicació de llocs vacants per inici del curs 2024-2025

Per iniciar el curs 2024-2025, el Departament d’Educació ha de cobrir llocs de treball de les categories professionals d’educador/a d’educació especial en centres públics, tècnic/a especialista en educació infantil i integrador/a social amb personal propi procedent de la borsa de treball de personal laboral temporal. Per atendre aquesta necessitat, d’acord amb l’apartat 13.1 de les bases de la borsa de personal laboral, es farà un procés telemàtic d’adjudicació de llocs vacants, tenint en compte l’ordre de les persones candidates que consta a …

Leer más

LLISTES DE PERSONES SELECCIONATS EN EL CONCURS OPOSICIÓ PER A L’INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS I PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2478/2024, de 2 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre. Presentació de documentació de les persones seleccionades Un cop publicat al DOGC (pot trigar temps a publicar-se la llista aprovats oposicions) Un cop publicada es disposarà de 20 dies per presentar la documentació: Entre …

Leer más

INFORMACIONS ADJUDICACIONS PROVISIONALS

El Departament ha detallat les complicacions en el procés d’adjudicació dins del marc del procés extraordinari d’estabilització, que implica l’assignació de més de 31.000 funcionaris. Normal quan les adjudicacions no són de lliure concurrència i s’han de prioritzar els interessos del decret de plantilles, per la lliure elecció de centres Durant la implementació de l’aplicatiu, es va detectar un error que resultava en l’adjudicació a interins mentre deixava a opositors sense assignació. Per corregir aquest error, es van afegir més vacants …

Leer más

Modificació resolució adjudicacio destinacions provisionals

RESOLUCIÓ EDU/2463/2024, de 4 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. 1 Modificar l’apartat c) del punt 3.1.2 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1205/2024, …

Leer más

publicació Modificació del termini de sol·licitud de reducció de 2 hores lectives per als majors de 60 anys

RESOLUCIÓ EDU/2369/2024, de 27 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2126/2024, d’11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025. Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud mitjançant el portal ATRI, adreçada a la direcció del centre, no més tard del 5 de juliol de 2024.

Convocatòria de concurs per formar part de la Borsa de treball

RESOLUCIÓ EDU/2323/2024, de 3 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Presentació de sol·licituds Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l’endemà de la …

Leer más

Accés a la borsa de les persones aprovades no seleccionades en el procediment selectiu d’accés als cossos docents

Les persones seleccionades i no seleccionades en el concurs oposició extraordinari, convocat per la Resolució Resolució EDU/4037/2022, de 23 de desembre, de convocatòria dels processos de concurs oposició ordinari, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent i que vulguin formar-ne part tal com estableix el Decret 133/2001, de 29 de maig, de regulació de la borsa de treball, han de sol·licitar-ho. …

Leer más

INFORMACIÓ GRUP ESTABLE SUBSTITUCIONS DATES PREVISTES

El departament aprovarà la creació d’uns grups estables de docents a cada servei territorial per poder realitzar substitucions tot l’any als diferents centres.És important abans d’inscriure-us a aquesta borsa que el departament defineixi clarament les condicions laborals per als professors d’aquests grups estables. Haurà d’incloure aspectes com ara el pagament de complements per itinerància, l’elecció de comarques dins del servei territorial i el centre assignat com a base quan no hi hagi substitucions.Quins tipus de substitucions es cobreixen? Se suposa …

Leer más