Mes: abril de 2024

Vacants als Serveis Educatius. Curs 2024/2025

Per tots els llocs que es publiquen haureu de fer-nos arribar currículum, i hi haurà entrevista prèvia si us seleccionen. ALT PIRINEU I ARAN NO HI HA CONVOCATÒRIA Les persones interessades que compleixin els requisits hauran d’enviar la sol·licitud de participació on prioritzaran els llocs que sol·licitin, adjuntant el currículum personal en format PDF, carta de motivació, currículum ATRI i enviar-ho tot al correu electrònic dtbaix@xtec.cat amb l’assumpte “Selecció vacant SE_Nom i cognom de l’aspirant”, no més tard del proper 30 d’Abril …

Leer más

Acreditació d’ofici de la competència digital docent (procediment automàtic) COMPROVA EL NIVELL ACREDITAT

El Departament d’Educació acredita d’ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. L’acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic, pot ser consultada per la persona interessada. Comprova el nivell acreditat i la informació valorada per assolir-lo Com t’has d’identificar Accedeix a …

Leer más

INFORMACIÓ IMPORTANT PER EL PERSONAL INTERÍ i substitut CURS 2024-2025

Per al curs 2024-2025, hi ha diversos terminis i procediments per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent. Bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Nova convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí …

Leer más

Plantilles del personal docent dels centres i serveis educatius i forma d’ocupació

Aquest fitxer conté la informació sobre les plantilles dels centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, publicades al DOGC per al curs escolar a què fa referencia, així com la forma d’ocupació del personal Docent. Última actualització1 de febrer de 2024 Dades proveïdes perDepartament d’Educació Excel descarregat per David de las Heras Descarregar excel on podeu filtrar per servei territorrial, centres, especialitats, tipologia del centre i la forma de provision places: definitives, provisionels interins. Us pot servir per poder …

Leer más

Adreces electròniques dels tribunals

El 26 d’abril de 2024, has d’enviar per correu electrònic la programació didàctica, en format PDF, a la bústia del tribunal. En aquest correu has d’indicar: Cos de professors d’ensenyament secundari Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes Cos de professors d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional Espai personal 

PROCEDIMENT REDUCCIONS DE JORNADES PERSONAL FUNCIONARI DOCENT

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent. Procediment per a la tramitació de les reduccions de jornada següents: – Per cura d’un fill o filla menor de sis anys. – Per cura d’un fill o filla menor de dotze anys. – Per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda. – Per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat …

Leer más

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2024

RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs …

Leer más

Com signar digitalment la programació amb l’ajuda del sindicat asinpre

Si tens dubtes sobre com signar digitalment la programació, no et preocupis. El sindicat ASINPRE és aquí per ensenyar-te com fer-ho. Primer, necessitareu disposar d’un certificat digital vàlid o un DNI electrònic. Aquests contenen claus criptogràfiques que són essencials per a la signatura.Assegura’t que el teu certificat no estigui caducat ni revocat