NORMATIVES

El Govern aprova el currículum dels ensenyaments d’educació infantil

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys). Aquesta normativa culmina amb la nova ordenació de totes les etapes educatives, ja que fa pocs mesos el Govern ja va aprovar els decrets dels ensenyaments de batxillerat i de l’educació bàsica (primària i ESO). La principal novetat del decret aprovat avui és que estableix el currículum competencial en …

Leer más

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EL PAGAMENT DEL COMPLEMENT ITINERÀNCIA O LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES CORRESPONENTS

EL SINDICAT ASINPRE ha demanat el pagament del complement d’itinerància o les indemnitzacions previstes a la normativa des de la destinació per al qual va ser nomenat,  per a tot el professorat del Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge. A la compensació econòmica es calcularan el total de quilòmetres des del centre de destinació, es comptaran tots els desplaçaments des del primer fins a l’últim que es realitzi a la jornada …

Leer más

MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del 23 al 30 de gener  les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs. El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu. Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents: Del …

Leer más

VACANTS PROVISIONALS CORRESPONENT CONCURS TRASLLATS

RESOLUCIÓ EDU/54/2023, de 12 de gener, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola. RESOLUCIÓ EDU/55/2023, de 12 de gener, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal …

Leer más

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ OBTENCIÓ DE CERTIFICATS LLENGUA CATALANA

RESOLUCIÓ CLT/4216/2022, de 14 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, per al 2023. Per quedar inscrit a les proves cal fer la sol·licitud i el pagament de les taxes de la sol·licitud tramitada dins del període establert. Dates i terminis d’inscripció. Nombre de places 2.1 Certificat de nivell superior (C2). S’admetran fins a 7.000 sol·licituds. Període d’inscripció: del 23.1.2023 al 2.2.2023. Si s’arriba a …

Leer más

CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIONAR EL DIRECTOR O DIRECTORA CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIÓ EDU/4185/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació. Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa 17 de gener de 2023 fins al 31 de gener de 2023 Vacants Consorci d’Educació de Barcelona Codi centre Nom del centre Municipi Centres de formació de persones adultes 08055002 CFA Barri Gòtic Barcelona 08055063 CFA Canyelles Barcelona 08061944 CFA Madrid Barcelona 08061919 CFA …

Leer más

eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EDU/3952/2022, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El 14 de març de 2023 com a jornada de votació, així com l’horari de votació des de 10:30 hores a les 18:30 hores.

CONCURS MÈRITS ES PRORROGA EL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.