Notícies

Volem el que és nostre i millorar-ho

El Departament d’Ensenyament continua menyspreant el professorat en la recuperació dels drets perduts fa 12 anys. RECUPERACIÓ MAJORS 55 ANYS ARRIBEM TARDA Mentre algunes comunitats autònomes ofereixen reduccions de jornada del 33% per a aquells més grans de 55 anys, cobrant el 100% del sou, i altres ofereixen una reducció de 3 hores lectives, a Catalunya segueixen ignorant-los sense oferir una data de recuperació. Com sempre, aprofitant-se de la circumstància que la majoria dels que tenen la reducció no renuncien …

Leer más

Presentació de documentació de les persones seleccionades oposicions extraordinaries

Les persones seleccionades han de presentar el document amb les declaracions responsables, en el termini de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC de les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats. Coincidint amb aquesta publicació al DOGC, prevista a partir de la segona quinzena de desembre de 2023, s’activa l’enllaç per presentar les declaracions. L’enllaç al tràmit estarà dins d’aquest mateix apartat i es necessari disposar de signatura digital vàlida. Les persones seleccionades que en el termini …

Leer más

OPOSICIONS 2023 PERSONES SELECCIONADES PER LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ LLISTA DEFINITIVA

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, cada comissió de selecció publica la llista definitiva de persones seleccionades. Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció el 5 de desembre de 2023, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. …

Leer más

NOUS FUNCIONARIS: BAIXA I SUBSIDI PER INCAPACITAT TRANSITÒRIA

Atenció nous funcionaris de MUFACE tornem a enviar respecte al tema com sol·licitar la baixa amb el part de la incapacitat transitoria. I quan sol·licitar el subsidi per incapacitat transitòria a partir del dia 91 de baixa. És fonamental que llegui detenidament el butlletí i comprenguin clarament els passos que han de seguir en cada moment per evitar sorpreses de l’últim moment. Butlletí

CONCURS DE TRASLLATS RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Inspecció educativa i Cos secundària RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. Cos …

Leer más

Preparació oposicions, supòsits pràctics i cursos mèrits i perfils

Nous cursos disponibles per a la preparació d’oposicions, supòsits pràctics i cursos per mèrits i obtenció perfils! Inscriu-te ara amb matrícula oberta i inici immediat. ¡Beneficiat de grups reduïts per a un aprenentatge més personalitzat! No hi ha cap oportunitat de millorar les teves habilitats i aconseguir els teus metas professionals. ¡Uneix-te a nosaltres i prepara’t per a l’èxit a les teves oposicions! BUTLLETÍ

dret a compensació econòmica de les persones no estabilitzades.

El cobrament de la compensació de 20 dies per any treballat per a les persones afectades en els processos d’estabilització no tindrà cap efecte sobre l’antiguitat o el número de borsa. (pendent que es publiqui i sigui legal d’acord publicat al TREBEP) Això significa que aquest cobrament no afectarà la posició ni els drets de les persones en la borsa de treball. Pel que fa al personal laboral, s’aplicarà el mateix criteri, de manera que també rebran la compensació de …

Leer más

PUBLICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Al llarg del 27 de novembre de 2023 publicació definitiva dels mèrits . Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la valoració definitiva dels mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar …

Leer más

INFORMACIÓ IMPORTANT OPOSICIONS 2024

Principals novetats: Augment del nombre de places: s’afegeixen les places que han quedat desertes al concurs oposició extraordinari i les places de reposició dels darrers anys. S’afegeixen 7189 places i, per tant, se’n convoquen un total de 9363.  Augment de les taxes d’oposició Cos de Mestres 56,70 € Cos de Secundària, EOI i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny: 72,05€ Cos de Mestres de taller i Professors especialistes en sectors singulars: 56,70 € Calendari (previst): Termini d’inscripció: del 20 de desembre del 2023 …

Leer más